Skip to main content

Country Selector

Sorular ve Rezervasyon
1-866-869-3520

Size daha fazla yardımcı olmaktan mutluluk duyarız - bizimle şimdi iletişime geçin!

Seyahat danışma yardım hattı
1-866-869-3520
Skype: eurocentres_sales

E-posta
Sorularınızı iletişim formunu kullanarak gönderin.

Yüz yüze danışma
56 Eccleston Square
SW1V 1PH London/UK

Gizlilik Politikası

Last adapted 22.06.2018

1. Biz Kimiz?

Aşağıda bilgileri verilen şirket bu Gizlilik Politikası kapsamındaki veri işleme faaliyetlerinden sorumludur

Eurocentres, Stiftung für Sprach- und Bildungszentren
Seestrasse 247, 8038 Zürich
info [at] eurocentres [dot] com (info [at] eurocentres [dot] com), +41 (0) 44 485 50 40
 
Biz aynı zamanda aşağıda bilgileri verilen şirketi AB temsilcimiz olarak tayin etmiş bulunuyoruz:
Eurocentres UK, 56 Eccleston Square, London, SW1V 1PH, United Kingdom
 

2. Hangi Kişisel Verileri Hangi Amaçlarla İşleriz?

Biz farklı sebep ve amaçlarla çok sayıda kişisel veri işleriz. Verilerin işlenmesine yönelik daha fazla bilgi bu bölümde, olası onay beyanlarında ve çoğu durumda ilgili genel şart ve koşullar, katılım şartları ve ilave gizlilik politikası metinlerinde yer almaktadır. Biz genellikle kişisel verileri, örn. bize veri aktarımı yaptığınız veya bizimle iletişime geçtiğiniz zamanlarda olduğu gibi, doğrudan sizden toplarız. Fakat kişisel veriler, özellikle aşağıdaki verilerin toplanması söz konusu olduğunda, başka kaynaklardan da toplanabilmektedir:
 • örn. icra kaydı gibi kamu kayıtlarından alınan bilgiler;
 • dolandırıcılık ve kara para aklanmasının önlenmesi amacıyla kredi referans kuruluşları, posta listesi acenteleri ve veri tabanları gibi özel sağlayıcılardan temin edilen bilgiler;
 • İnternet, medya ve medya takip ajanslarından temin edilen bilgiler;
 • örn. İnternet analiz hizmet sağlayıcıları gibi online hizmet sağlayıcılarından temin edilen bilgiler;
 • finansal hizmet sağlayıcıları tarafından yürütülen ödeme işlemlerine ilişkin bilgiler;
 • örn. isim, iletişim bilgileri, unvan, rol vs. gibi çalışmakta olduğunuz şirketten temin edilen bilgiler;
 • örn. idari ve adli kovuşturmalar esnasında veya bizimle kurulan etkileşimler sırasında sizin hakkınızda diğer taraflarca bize temin edilen bilgiler.
Size ilişkin kişisel verileri özellikle aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleriz:
 • sizinle ve üçüncü taraflarla iletişim kurulması;
 • müşteri hizmetlerinin sunulması;
 • İnternet sitesi, uygulama, online teklif ve örn. Wi-Fi gibi diğer altyapıların sağlanması, yönetilmesi, yedeklenmesi ve kişiselleştirilmesi;
 • sizinle sözleşme imzalanması ve yürütülmesi;
 • sizinle ilişkisi olan tedarikçi, müşteri ve iş ortaklarıyla sözleşme imzalanması ve yürütülmesi ve müşteri ile tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetilmesi;
 • nihai müşterilerimizin ilgi ve davranışlarının daha iyi anlaşılması; ürün ve hizmetlerimizin kabul edilebilirlik seviyeleri ile ürün ve hizmetlerimize ilişkin iletişimlerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi;
 • örn. etkinlik ve yarışmalar düzenlemek gibi reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve (alıcı doğrudan pazarlama yapılmasına itiraz etmediği müddetçe) posta veya elektronik yolla hedeflenen bilgi ve pazarlama iletişimlerinin gönderilmesi;
 • piyasa araştırması ve kamuoyu yoklamalarının düzenlenmesi;
 • kurumsal devir ve satışlar ile benzeri işlemlerin hazırlanıp yürütülmesi;
 • Bilgi Teknolojileri ve diğer kaynakların idare edilip yönetilmesi;
 • muhasebe, arşivleme, eğitim ve diğer idari amaçlar;
 • dahili süreçlerimizin gözden geçirilip geliştirilmesi ve Eurocentres dahilinde kişisel verilerin paylaşılması;
 • çalışanlarımızın, işyerimizin ve alanlarımızın güvenliğinin sağlanması;
 • uyumluluğun sağlanması ve suistimallerin tespit edilip araştırılması için resmi makamlarca verilen mahkeme kararları veya talimatlar da dahil olmak üzere kanuni gerekliliklerin gözden geçirilip yerine getirilmesi;
 • İsviçre içinde veya dışındaki mahkemelerde veya resmi makamlarla ilişkili olarak haklarımızın veya iştiraklerimizin haklarının uygulanması ve bize, çalışanlarımıza, iştiraklerimize, taşeronlarımıza ve iş ortaklarımıza karşı açılan davalarda savunma yapılması.

3. Kişisel Verileri Kimlere İfşa Ederiz?

Çalışanlarımız tanımlanan amaçların gerektirdiği ölçüde ve görevlerini yerine getirebilmeleri için kişisel verilerinize erişim sağlar. Bunlara örn. Bilgi Teknolojileri gibi diğer departman/şubelerdeki ve destek personeli konumundaki çalışanlar da dahildir. Çalışanlarımız kişisel verilerinizin ele alınması konusunda talimatlarımız doğrultusunda hareket etmekte olup gizlilik ve ifşa etmeme yükümlülüğü altındadır. Kişisel verilerinizi Eurocentres içinde ve dışında (örn. Bilgi Teknolojileri hizmeti sağlayıcıları, ortak okullar gibi) bize hizmet sunan üçüncü taraflara aktarabiliriz.

Ayrıca kişisel verileriniz, aynı zamanda söz konusu verileri kendi amaçları doğrultusunda kullanabilecek diğer şirketlere de aktarılabilir. Bu tür durumlarda verilerin alıcısı veri kontrolörü sıfatıyla söz konusu verilerden yasal olarak sorumludur. Bu, örneğin, aşağıdaki durumlarda söz konusu olur:
 • Örneğin muhasebe veya varlık yönetimi gibi kurumsal yönetim hizmetleri
 • Örneğin vergi danışmanı, avukat ve yönetim müşavirleri gibi danışmanlık hizmetleri ile işe alım ve yerleştirme konularındaki danışmanlık hizmetleri
 • Örneğin barındırma, bulut hizmetleri, eposta bülteni gönderme ve veri analizi ve geliştirme konularındaki Bilgi İşlem hizmetleri
 • Örneğin hesap üzerinden satın alım yapmak istediğinizde kredi değerlendirmesi
 • Şirket birleşmesi veya alımı veya bir şirket veya varlıklarının münferit parçalarının satışı da dahil tarafımızca gerçekleştirilen veya yapılması düşünülen işlemlerle ilgili olarak kişisel verileri başka bir şirkete aktarmamız gerektiğinde.
 • Kanunen gerekli olması halinde kişisel verilerinizi üçüncü taraflara (örn. İsviçre içinde ve dışındaki mahkemelere ve resmi makamlara) ifşa edebiliriz. Biz aynı zamanda bir mahkeme emrinin yerine getirilmesi veya kanuni hakların uygulanması veya davalara karşı savunma yapılması amacıyla veya söz konusu işlemenin herhangi başka bir hukuki sebebe göre gerekli olduğunu düşündüğümüz hallerde kişisel verilerinizi işleme hakkını saklı tutarız. Kişisel verilerinizi aynı zamanda herhangi bir adli kovuşturmaya dahil olan diğer taraflara da ifşa edebiliriz.
 • Size karşı talepleri tahsilat acenteleri gibi diğer şirketlere aktardığımız hallerde de kişisel verilerinizi ifşa edebiliriz.

4. Kişisel Verilerinizi Ne Zaman Yurtdışına Aktarırız?

Kişisel verilerinizin alıcıları AB veya AEA dışı da dahil olmak üzere yurtdışında konumlu olabilir. Söz konusu ülkelerde yürürlükte olan kanunlar kişisel verilerinizin korunması konusunda İsviçre veya AB veya AEA'da yürürlükte olan kanunlarla aynı seviyede koruma sağlamıyor olabilir. Kişisel verilerinizi bu tür bir ülkeye aktarırken, kişisel verilerinizin uygun bir şekilde korunmasını sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmanın bir yolu kişisel verilerinizin alıcılarıyla gerekli veri koruma seviyesini sağlayan veri aktarımı anlaşmaları akdetmektir. Veri aktarımı anlaşmalarımızın bir kopyasını almak istemeniz halinde lütfen bizimle iletişime geçin.


5. İnternet siteleri [ve eposta bültenleri] ile alakalı Kişisel Verileri Nasıl İşleriz?

İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde ve/veya kullandığınızda Bilgi İşlem güvenliği açısından internet sitesini hazırlamada ve sitenin kullanım kolaylığını geliştirmede bize yardımcı olan örn. İnternet sitesine ne zaman erişim sağladığınız, ziyaret süreniz, eriştiğiniz sayfalar, kullandığınız cihaza (tablet, PC, akıllı telefon vs.) ilişkin bilgiler gibi teknik bilgileri işleriz. Buna ek olarak, İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza (tablet, PC, akıllı telefon vs.) yerleştirilen dosyalar olan "çerezleri" ve benzeri teknolojileri kullanırız. Çerezlerin bazıları İnternet sitesinin işleyişi için gerekli olup ziyaretiniz sonrasında otomatik olarak silinir. Diğer çerezleri ayarların (örn. dil seçimi) sonraki ziyaretleriniz için kaydedilmesi, İnternet sitesinin kullanımına ilişkin anonim istatistikler elde edilmesi ve İnternet sitesi içeriğinin kişiselleştirilmesi amacıyla kullanırız. Çerezleri aynı zamanda ilginizi çekebilecek reklamların gösterilmesi ve söz konusu reklamlara olan tepkinizin değerlendirilmesi amacıyla ortakların İnternet sitelerinde de kullanabiliriz. Fakat ilgili ortak bu tür çerez kullanımı neticesinde sizinle alakalı herhangi bir kişisel veri almaz.
Biz aynı zamanda üçüncü tarafların hizmet sunma amacıyla ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri toplamalarını sağlayan üçüncü taraf sağlayıcılara ait çerezleri de kullanırız. Bunu yaparken söz konusu üçüncü taraflara herhangi bir kişisel veri aktarmayız. Fakat, üçüncü taraflar hizmetlerinin sunumunda kolaylık sağlaması için İnternet sitemizi kullanımınızla ilgili bilgiler toplayabilir. Bunlar öncelikli olarak İnternet sitesi kullanımının istatistiki değerlendirmelerini içermektedir. Fakat, üçüncü taraf sağlayıcılar belli durumlarda sizin hakkınızda topladıkları bilgileri evvelden ziyaret ettiğiniz İnternet sitelerinden aldıkları verilerle birleştirip bu bilgileri kendi amaçları doğrultusunda kullanabilirler (örn. ilgili sağlayıcının ortağının sitesindeki reklamların yönetilmesi amacıyla). İlgili sağlayıcı söz konusu sağlayıcıya kayıt olduğunuzda kimliğinizi tespit edebilir. Kişisel verilerinizin bu şekilde işlenmesi kendi veri koruma kurallarına göre sağlayıcının sorumluluğu altında gerçekleşir. Bu tür istatistiksel analizin bir örneği ABD'de Google tarafından sağlanan Google Analytics hizmetidir. Google, örn. İnternet tarayıcınız, İnternet sitemize hangi siteden eriştiğiniz, hizmet sağlayıcınızın ismi, IP adresiniz, İnternet sitemize eriştiğiniz tarih ve zaman, ziyaret ettiğiniz İnternet siteleri, ziyaretinizin süresi ve ilgili olduğu ölçüde diğer İnternet siteleri ve uygulamalara yapmış olduğunuz ziyaretler hakkındaki bilgiler gibi İnternet sitemizdeki davranışınız ve bu amaçla kullanmış olduğunuz cihaz (tablet, PC, akıllı telefon vs.) hakkında bilgi toplamak için çerezler kullanır. Biz Google'dan bu bilgilere dayalı analizler alırız. Google bu bilgileri ABD'de saklar. Fakat, IP adresiniz önceden AB veya AEA içerisinde kısaltılacaktır. Tarayıcınıza https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresindeki eklentiyi yüklemek suretiyle Google Analytics kullanımını önleyebilirsiniz.
 
E-posta yoluyla bültenler göndermemiz halinde, e-postayı açıp açmadığınıza veya ne zaman açtığınıza bağlı olarak e-posta kullanımınızı değerlendirebilir ve buna göre ilgi alanlarınıza daha çok hitap eden teklifler sunabiliriz. E-posta programınızda bu tür verilerin işlenmesini durdurabilirsiniz.

Belirtilen teknolojilerin kullanımını önleyebilirsiniz: Tarayıcınızı çerezlerin kabul edilmesini engelleyecek şekilde ayarlayabilir ve yerleştirilen tüm çerezleri silebilirsiniz veya uygulamaları çerezleri kullanmayacak veya reddedecek şekilde ayarlayabilir veya uygulamaları kaldırabilirsiniz.  E-posta programınızdaki ayarları e-posta kullanımınıza dair bilgileri iletmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

İnternet sitelerimiz aynı zamanda Facebook, Twitter, YouTube, Google+ ve Instagram gibi sosyal ağlardan fonksiyonları da bünyesinde bulundurmaktadır. Bu fonksiyonlar varsayılan olarak etkisiz kılınmıştır. Söz konusu fonksiyonların etkinleştirilmesi sosyal ağ sağlayıcılarının İnternet sitemize yaptığınız ziyaretlerin kaydını tutmasını sağlayabilir. Söz konusu sağlayıcılar bu bilgileri kendi amaçları ve sorumlulukları doğrultusunda ve kendi veri koruma kurallarına göre kullanabilir.
 

6. Profilleme ve Otomatik Karar Verme Sistemleri Kullanıyor muyuz?

"Profilleme" örneğin bir kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi duyduğu şeyler, güvenilirliği, davranışı, oturduğu yer veya hareketleri gibi kişisel özelliklerinin değerlendirilmesi, analiz edilmesi veya tahmin edilmesi amacıyla kişisel verilerin otomatik olarak işlendiği bir prosedürdür. Biz örneğin alışveriş davranışlarının analizinde, iş müracaatlarının seçiminde veya taşeronların değerlendirilmesinde sıklıkla profilleme yaparız.


"Otomatik karar verme" örn. ilgili bir insan tesiri olmaksızın otomatik olarak verilen ve sizin için olumsuz kanuni sonuçları veya benzeri olumsuz akıbetleri olabilecek herhangi bir karardır. Söz konusu bilgiler kanunen gerekli olduğu ölçüde spesifik durumlarda tarafımızca uygulanan otomatik kararlara ilişkin ayrıca bilgi sunacağız.

7. Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Saklarız?

Kişisel verilerinizi kişiselleştirilmiş bir biçimde verilerin toplandığı spesifik amaç için gerekli olduğu süre boyunca saklarız. Sözleşmeler söz konusu olduğunda, kişisel veriler en az sözleşme ilişkisinin geçerli olduğu süre boyunca saklanır. Biz aynı zamanda kişisel verileri, örn. belgeleme ve kanıt amaçlı olarak veya yasal haklarımızın korunması ve savunulması gibi meşru bir gerekçemiz olduğu hallerde de saklarız. Kişisel verilerinizi aynı zamanda verilerin kanunen saklanmaya tabi olduğu hallerde de saklarız.
 

8. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruruz?

Kişisel verilerinizin saklanması, yetkisiz ve kanundışı işleme faaliyetlerine karşı korunmanız için ve verilerin kaybolması, kasıtsız değişikliklere tabi olması, istemsizce ifşa edilmesi veya yetkisiz erişime tabi olması risklerine yönelik uygun teknik tedbirler (örn. şifreleme, rumuzlandırma, kayıt tutma, erişim kısıtlama, veri yedekleme) ve kurumsal tedbirler (örn. çalışanlara yönelik talimatlar, gizlilik anlaşmaları, denetimler) alırız. Fakat genel olarak güvenlik risklerini tamamen göz ardı etmek mümkün değildir; bir çok durumda belli artık risklerin söz konusu olması kaçınılmazdır.
 

9. Kişisel Verilerinizin İşlenmesiyle İlgili Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz?

Özellikle doğrudan pazarlamaya (örn. reklam e-postaları) ilişkin veri işlemeleri olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.

Sizin için geçerli kanunlara göre verilerinize erişim, verilerinizi düzeltme, verilerinizi silme, verilerinizin işlenmesini kısıtlama, verilerinizin işlenmesine itiraz etme ve bize bedelsiz ve okunabilir formatta temin etmiş olduğunuz kişisel verileri geri alma hakkınız bulunmaktadır. Aynı zamanda, onayınızın geri çekilmesi öncesinde onayınız doğrultusunda yapılmış olan işlemenin kanuni geçerliliği etkilenmeden, onayınızı geri çekme hakkınız bulunmaktadır. Aynı zamanda yetkili bir veri koruma makamına şikayette de bulunabilirsiniz.
 

10. Başka Neleri Hesaba Katmanız Gerekir?

Biz kişisel verilerinizi özellikle aşağıdaki ilkeler doğrultusunda işleriz:
 • Veri sahipleri ile akdedilen bir sözleşme veya veri sahipleri tarafından talep edilen sözleşme öncesi tedbirler;
 • meşru menfaatler: bunlar örneğin sözleşme çerçevesi dışındakiler de dahil olmak üzere müşteri desteği ve müşteri iletişimleriyle alakalı menfaatleri; pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesindeki menfaatleri; müşterilerimizi ve diğer kişileri daha iyi tanımaya yönelik menfaatlerimizi; mevcut ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve yenilerinin geliştirilmesine yönelik menfaatlerimizi; taraflar arasında işbirliği yapılmasını gerektiren bir Grup için gerekli olan Grup içi yönetim ve iletişimin kolaylaştırılmasına yönelik menfaatlerimizi; örneğin online mağazalar için dolandırıcılıkla mücadele etme ve suçların önlenmesi ve araştırılmasına yönelik menfaatlerimizi; müşteri, çalışan ve diğer kişi ve veriler ile Eurocentres'in sır ve varlıklarının korunmasına yönelik menfaatlerimizi; özellikle İnternet siteleri, uygulama ve diğer Bilgi Teknolojileri altyapısıyla alakalı Bilgi Teknolojileri güvenliğinin sağlanmasına yönelik menfaatlerimizi; İnternet siteleri ve diğer sistemlerin yönetilmesi ve geliştirilmesi de dahil olmak üzere iş operasyonlarının korunması ve organize edilmesine yönelik menfaatlerimizi; kurumsal yönetim ve gelişimin sağlanmasına yönelik menfaatlerimizi; şirketlerin, şirketlerin bir kısmının veya diğer varlıkların alım veya satımına yönelik menfaatleri; kanuni hakların uygulanması veya açılan davalara karşı hakların savunulmasına yönelik menfaatleri; ve İsviçre kanunları ve dahili kural ve yönetmeliklere uymaya yönelik menfaatlerimizi içerir;
 • söz konusu onayı ayrıca talep ettiğimiz durumlarda tarafınızca sağlanan onay;
 • kanuni gerekliliklere riayet edilmesi.
Bu arada, bizimle bu türden bir yükümlülüğü oluşturan bir sözleşme ilişkisine girmediğiniz müddetçe kişisel verilerinizi bize ifşa etmeye ilişkin genel bir yükümlülük bulunmamaktadır. Fakat, sözleşme ilişkisinin başlatılıp yürütülmesi ve ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olan veya kanunen şart koşulan her tür kişisel veriyi toplayıp işlememiz gerekecektir. Aksi takdirde, söz konusu sözleşmeyi akdetmemiz veya sürdürmemiz mümkün olmayacaktır. Uygulamada ayrıca veri günlüğünün ve İnternet sitesi kullanımıyla ilişkili diğer belli veri türlerinin de işlenmesi gerekmektedir. Bizimle olan iletişimler konusunda, asgari olarak bize aktardığınız veya bizim size aktardığımız kişisel verileri işlememiz gerekmektedir.
 

11. Bu Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası, özellikle veri işleme faaliyetlerimizi değiştirdiğimizde veya yeni kanuni hükümler geçerlilik kazandığında, zaman içerisinde güncellenebilir. Çok fazla çaba gerektirmeyecek şekilde bunu yapabiliyor olmamız şartıyla, iletişim bilgileri bizde kayıtlı olan kişilere her tür önemli değişikliği faal olarak bildireceğiz. Fakat, genel olarak söz konusu veri işleme faaliyetinin başladığı anda yürürlükte olan Gizlilik Politikası versiyonu geçerlidir.
 

Eurocentres Çerez Politikası

Çerez nedir
Hemen tüm web sitelerinde genellikle uygulandığı gibi, bu site de deneyiminizi geliştirmek için çerez adı verilen ve bilgisayarınıza yüklenen minik dosyaları kullanmaktadır. Bu sayfa çerezlerin hangi tür bilgileri derlediklerini, bunları nasıl kullandığımızı ve bazen bunları neden depolamamız gerektiğini açıklamaktadır. Sitelerin işlevselliğinin bazı bileşenlerini bozsa ya da "kırsa" da, bu çerezlerin depolanmasını nasıl önleyebileceğinizi de paylaşacağız.

Çerezler konusunda daha ayrıntılı genel bilgi için HTTP Çerezler konulu Wikipedia bölümüne bakabilirsiniz.

Çerezleri Nasıl Kullanıyoruz
Aşağıda açıklanan çeşitli nedenlerden ötürü çerez kullanıyoruz. Ne yazık ki çoğu durumda, siteye ekledikleri işlevselliği ve özellikleri tümüyle devre dışı bırakmadan çerezleri etkinsizleştirmek için endüstriye özgü standart seçenekler yoktur. Kullandığınız bir hizmeti sağlamaları durumunda, ihtiyaç duyup duymadığınızdan emin değilseniz bütün çerezleri etkin bırakmanız tavsiye edilir.

Çerezleri Etkinsizleştirmek
Tarayıcınızın ayarlarından çerezleri engelleyebilirsiniz (bunu nasıl yapacağınız konusunda tarayıcınızın Yardım bölümüne bakın). Çerezleri etkinsizleştirmenin bu ve ziyaret ettiğiniz birçok başka sitenin işlevselliğini etkileyeceğini unutmayın. Çerezleri etkinsizleştirmek bu sitenin belirli işlevlerini de devre dışı bırakacaktır. Bu nedenle, çerezleri etkinsizleştirmemeniz tavsiye edilir.

Yerleştirdiğimiz Çerezler
Bu site e-ticaret veya ödeme kolaylıkları sunduğundan, gerektiği gibi işleme koymamız için siparişinizin sayfalar arasında hatırlanması amacıyla bazı çerezler büyük önem taşır.

İrtibat sayfalarında ya da yorum bölümlerindekiler gibi bir form aracılığıyla bilgi verdiğiniz zaman, gelecekteki yazışmalarda kullanıcı bilgilerinizin hatırlanması amacıyla yerleştirilebilir.

Bu sitede size kusursuz bir hizmet verebilmek için, kullandığınız zaman bu sayfanın nasıl işleyeceği konusundaki tercihlerinizi belirleyecek bir işlevsellik sağlıyoruz. Tercihlerinizi hatırlayabilmemiz ve bir sayfayla etkileşime girdiğinizde o sayfanın tercihlerinizi yansıtmak üzere bilgilerinizi çağırabilmesi için çerez yerleştirmemiz gerekir.

Üçüncü Şahıs Çerezleri
Bazı durumlarda, güvendiğimiz üçüncü şahısların çerezlerini de kullanırız. Aşağıdaki bölüm bu site aracılığıyla hangi üçüncü şahıs çerezleriyle karşılaşabileceğinizi açıklamaktadır.

Siteyi nasıl kullandığınızı ve deneyiminizi nasıl geliştirebileceğimizi belirlemek için bu site web üzerindeki en yaygın ve en güvenilir analitik çözüm olan Google Analytics sistemini kullanmaktadır. Çekici içerik üretmeyi sürdürebilmemiz için, bu çerezler sitede ne kadar zaman geçirdiğiniz ve hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz gibi bilgileri derler.

Google Analytics çerezleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. resmi Google Analytics sayfası.

Arada bir yeni özellikleri sınar, sayfanın sunuluş biçiminde küçük değişiklikler yaparız. Yeni özellikleri denememiz sürerken, bu çerezler siteyi ziyaretiniz sırasında tutarlı bir deneyim yaşamanızı sağlar ve kullanıcılarımızın en çok beğendikleri optimizasyonları belirlememize yardımcı olur.

Ürün sattığımız için sitemizi ziyaret edenlerden kaçının alım yaptığını istatistiksel olarak anlamamız önemli olur; bu çerezler de böylesi bilgileri derler. Mümkün olan en uygun fiyatı belirlememize ve reklam faaliyetlerimizi izlememize izin verecek doğru tahminleri yapabilmemiz açısından, çerezler sizin için de önemli olacaktır.

Reklam sunumu için kullandığımız Google AdSense hizmeti, web çapında daha alakalı reklamlar yaymak ve belirli bir reklamın size gösterilme sayısını kısıtlamak için bir DoubleClick (ÇiftTık) çerezinden yararlanır.

Google AdSense hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. resmi Google AdSense gizlilik SSS.

Bu siteyi işletme giderlerini karşılamak ve daha fazla geliştirmek için reklamlardan yararlanıyoruz. Bu sitede kullanılan davranışsal reklam çerezleri, mümkün olduğunda ilgilendiğiniz konuları anonim olarak izleyerek ve ilginizi çekebilecek benzer şeyler sağlayarak size yönelik en doğru reklamları sunmamız için tasarlanmıştır.

Bazı durumlarda size, bir sosyal medya hesabına bağlanarak bize kendiniz hakkında doğrudan ya da dolaylı olarak verdiğiniz bilgilere dayalı özel içerik sunabiliriz. Bu tür çerezler sadece size ilginç gelebileceğini düşündüğümüz içerikleri sunmamızı sağlar.

Birçok partnerimiz bizim adımıza reklam yapar ve bağlantılı izleme çerezleri müşterilerimizin sitemize bir partnerin sayfasından gelip gelmediğini göstererek onları gerektiği gibi alacaklandırmamıza, gerektiği hallerde de yaptığınız alımlar için partnerlerimizin size prim vermelerine imkan sağlar.

Bu sayfada sosyal medya ağlarınıza çeşitli biçimlerde bağlanmanızı sağlayacak sosyal medya butonları/eklentileri de kullanıyoruz. Bu amaçla Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Youtube gibi sosyal medya siteleri bünyelerindeki profilinizi geliştirmek veya gizlilik politikalarında belirtilen çeşitli amaçlar için bulundurdukları verilere katkı yapmak için kullanılabilecek çerezler yerleştirir.

Daha Fazla Bilgi
Yukarıdakilerin durumu açıklığa kavuşturduğunu umuyor, daha önce belirtildiği gibi, çerezlere ihtiyacınız olup olmadığından emin değilseniz, sitemizde kullandığınız özelliklerle etkileşimde olabileceği nedeniyle çerezleri etkin bırakmanın daha güvenli olacağını hatırlatıyoruz. Buna rağmen, hala daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, tercih ettiğiniz irtibat yöntemlerinden birini kullanarak bizimle temasa geçebilirsiniz.

Eposta: info [at] eurocentres [dot] com (info [at] eurocentres [dot] com)

Telefon: +41444855040
 

UK Policies

Our Mission Statement:
Eurocentres is fully committed to making every language stay abroad a successful and fulfilling experience for every single course participant, irrespective of their linguistic or cultural background.

Admissions, Discipline and Exclusions: Your obligations as a student at Eurocentres.pdf
Questions, problems or complaints.pdf
Special Education Needs and Disabilities (SEND) Policy.pdf
Summary of Policy on safeguarding under 18 year olds in UK Schools.pdf
Summary of Policy on Health and Safety in UK Schools.pdf

For more details about our UK policies please contact us at our UK Head Office:
Eurocentres - Foundation for Language and Educational Centres
56 Eccleston Square
London SW1V 1PH
GB

İşliyor